Pomoc przy prezentacji

Osoby chcące czynnie pomóc przy organizacji prezentacji prosimy o stawienie się o godzinie 18:00 przy amfiteatrze, przy Operze Nova.

ZAWISZAFANS