Kibice Zawiszy zapraszają

Już czwarty rok z rzędu Piwo, Timek i Bonis organizują NBZ, czyli Noworoczny Bieg Zawiszaka. W tym roku idziemy na rekord. Z biegiem nie ma to za wiele wspólnego, to raczej wspólny spacer Zawiszaków po lesie w nowym roku.
Składamy sobie życzenia noworoczne, a marsz kończymy toastem w barze u Malaka.

Spotykamy się na Glinkach, koło Straży naprzeciwko Chemika w Nowy Rok o godzinie 12:00. Bierzcie znajomych, musi nas być, jak najwięcej.

Zawiszacy Zawsze Razem!

ZAWISZAFANS