Uroczyście, godnie i z szacunkiem prznależnym bohaterom walki o wolną Polskę uczciliśmy Żołnierzy Wyklętych.

Jak co roku kibice Zawiszy zorganizowali w Bydgoszczy obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Rozpoczęły się one w Kościele Ojców Jezuitów w Bydgoszczy odśpiewaniem hymnu Polskiego Państwa Podziemnego w trakcie którego członkowie grupy rekonstrukcyjnej wnieśli do świątyni brzozowy krzyż który ma upamiętnić postać majora Józefa Grussa (ps. Stanisław). Major Józef Gruss to bohater i wielki patriota, którego życiorys potwierdza jego wielką miłość do Polski i niezłomność w walce o wolność Ojczyzny. Uczestnik: Powstania Wielkopolskiego, wojny Polsko-bolszewickiej, II Wojny Światowej, oficer Związku Walki Zbrojnej, zastępca szefa sztabu Komendy Okręgu Pomorze Armii Krajowej, Szef sztabu Komendy Okręgu Pomorze Delegatury Sił Zbrojnych, Szef Wydziału II Komendy Okręgu Pomorze DSZ, Prezes Okręgu Pomorskiego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Aresztowany w grudniu 1945 r w Bydgoszczy, po brutalnym śledztwie w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, został skazany w Warszawie na 10 lat więzienia. Przebywając w więzieniu we Wronkach zajmował konsekwentnie wrogą i nieustępliwą postawę wobec „socjalistycznej rzeczywistości”. Za swoje zasługi na polu walki odznaczony m.in. Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Walecznych (czterokrotnie). Podczas Eucharystii piękną, bardzo chwytającą za serce i edukacyjną homilię wygłosił Ojciec Superior Piotr Twardecki. Msza miała wymowną oprawę zarówno muzyczną jak i wizualną (flaga poświęcona Żołnierzom Wyklętym,transparent z wizerunkiem mjr Józefa Grussa, obecność grupy rekonstrukcyjnej, flagi narodowe, Zawiszy Bydgoszcz i ONR). Na zakończenie odczytany został życiorys mjr. Grussa oraz poświęcony został brzozowy krzyż z tablicą upamiętniającą bohatera, który w czwartek 9 marca wkopiemy przy jego grobie na cmentarzu na Błoniu. Po Mszy Św. jej uczestnicy i osoby zgromadzone przed kościołem uformowali kolumnę i wyruszyli w marszu pod obelisk i krzyż przy ul Wały Jagiellońskie. W biało czerwonym marszu (pomimo ulewnego deszczu) uczestniczyło ok. pół tysiąca osób, w tym zaproszeni przez nas goście, osoby reprezentujące wiele bydgoskich środowisk patriotycznych, członkowie ONR, Narodowej Bydgoszczy i Młodzieży Wszechpolskiej oraz kibice Zawiszy Bydgoszcz. Podczas dalszej części uroczystości, w miejscu gdzie po 1945 roku wykonano ponad 40 wyroków śmierci na żołnierzach polskiego podziemia miały miejsce krótkie przemówienia zaproszonych gości i przedstawicieli ONR i Narodowej Bydgoszczy. W czasie odśpiewanego hymnu zapłonęło kilkadziesiąt rac. Dziękujemy:
- Ojcu Superiorowi Piotrowi Twardeckiemu,
- Panu mjr Alojzemu Gładykowskiemu Prezesowi Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz, kpt. Wacławowi Leganowi Prezesowi Okręgu Wileńsko-Nowogródzkiego ŚZŻAK Okręg Bydgoszcz,
- Wojewodzie Kujawsko-Pomorkiemu Mikołajowi Bogdanowiczowi, parlamentarzystom, radnym, przedstawicielom organizacji patriotycznych oraz wszystkim obecnym na uroczystościach gościom i mieszkańcom Bydgoszczy,
- Pani Mirce Chmielewskiej i Diakonii Społecznej Światło i Życie,
- Grupie Rekonstrukcji Historycznej "Grupa Szturmowa",,
- Panu dr. Markowi Szymaniakowi z IPN,
- ks. dr Jackowi Brakowskiemu,
- naszym Partnerom z Delegatury IPN w Bydgoszczy, z Obozu Radykalno Narodowego, Narodowej Bydgoszczy i Młodzieży Wszechpolskiej,
- Pani Dorocie Hetman i wszystkim osobom, które pomogły w przygotowaniu i w przeprowadzeniu obchodów.
Po raz kolejny pokazaliśmy jak w godny, uroczysty sposób potrafimy uczcić pamięć najlepszych córek i synów naszej Ojczyzny, mordowanych przez służących sowieckiemu okupantowi komunistycznych oprawców. Obecność tak licznego grona bydgoszczan i przyjęcie zaproszenia przez wielu dostojnych gości jest dla nas największym wyróżnieniem.

ZAWISZAFANS