Pamiętamy o Żołnierzach Wyklętych !!!

Najprawdopodobniej od 10.04.2017r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Kcyńskiej w Bydgoszczy rozpoczną się prace poszukiwawcze zamordowanych w katowniach naszego miastach a pogrzebanych na wspomnianym cmentarzu Żołnierzy Wyklętych.

Temat Żołnierzy Wyklętych jest obecny w naszej działalności od kilku lat i bardzo pielęgnowany dlatego nie może zabraknąć przedstawicieli naszego środowiska kibicowskiego podczas prac ekshumacyjnych w charakterze wolontariuszy.

Aby zakwalifikować się do grona wolontariuszy należy wypełnić specjalny formularz aplikacyjny, który jest niezbędny w przypadku chęci podjęcia współpracy z zespołem Prof. Krzysztofa Szwagrzyka.

Zarówno formularze jak i szczegółowe informacje można uzyskać u wyznaczonej osoby tj. Jerzy Mickuś tel. 501-341-646. Termin złożenia formularza wyznaczono do dnia 31.03.2017r.

ZAWISZAFANS