Uwaga! W niedzielę na meczu zbiórka podpisów na listach poparcia inicjatywy budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Bydgoszczy

Jak już informowaliśmy kibice Zawiszy zostali zaproszeni do społecznego Komitetu Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych w Bydgoszczy. Podczas najbliższego meczu w Potulicach zbierane będą podpisy na listach poparcia tej inicjatywy. Wierzymy,że kibice Zawiszy licznie włączą się w akcję.
Uwaga!
Podpisy potwierdzone nr PESEL mogą składać jedynie osoby zameldowane w Bydgoszczy.

ZAWISZAFANS