Na Radzie Miasta miało być o Zawiszy...

Przed wakacjami pracę zakończył zespół radnych ds. Zawiszy Bydgoszcz, który rekomendował użyczenie boisk zarządzanych przez Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy Zawisza przy ulicach Gdańskiej i Sielskiej na potrzeby Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Zawisza”. W praktyce ta rekomendacja stała się martwa, stad też temat na dzisiejszej sesji Rady Miasta poruszył radny Tomasz Rega.

Radny Rega stwierdził dzisiaj, że CWZS wstrzymuje się z realizacji zaleceń, tłumacząc to brakiem jednoznacznego stanowiska Rady Miasta. Dlatego też radny zaproponował, aby radni przyjęli dzisiaj stanowisko w treści - Rada Miasta Bydgoszczy apeluje do zarządu CWZS Zawisza o umożliwienie dostępu do obiektów przy ulicy Gdańskiej lub Sielskiej dla dzieci ze Stowarzyszenia Piłkarskiego ,,Zawisza”.

- Cała Polska nie rozumie dlaczego ta sprawa nie jest rozwiązana – podkreślał radny Tomasz Rega.

Do propozycji radnego odwołała się szefowa klubu radnych PO Monika Matowska - Konieczne jest pozyskanie informacji od CWZS Zawisza – wskazywała. Radna sugerowała powrót do tematu dopiero na sesji za miesiąc.

W głosowaniu większość radnych była za niewprowadzaniem inicjatywy radnego Regi do porządku obrad.

Portal Kujawski

ZAWISZAFANS