Podziękowanie za przekazanie 1% podatku!

Szanowni Państwo,
Zarząd Stowarzyszenia Piłkarskiego „Zawisza” dziękuje bardzo wszystkim Darczyńcom, którzy przekazali 1% podatku za rok 2016 na rzecz Stowarzyszenia Piłkarskiego „Zawisza”. Informujemy, że otrzymaliśmy kwotę 8755,47 złotych.
Pozyskane środki zostały (zostaną) wykorzystane w całości, zgodnie ze statutem Klubu na szkolenie dzieci i młodzieży oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego.
Jesteśmy wdzięczni za dotychczasowe darowizny i bardzo prosimy o wsparcie oraz zachęcenie znajomych do przekazania Stowarzyszeniu 1% podatku dochodowego za 2017r. Wszystkie pozyskane środki przeznaczymy na cele statutowe i ich realizację.
W imieniu Zarządu Klubu
Krzysztof Bess
Prezes
Stowarzyszenia Piłkarskiego „Zawisza”

ZAWISZAFANS