Wigilijny wieczór z żołnierzami Armii Krajowej

Mija ósmy rok współpracy kibiców Zawiszy ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Bydgoszcz. W środę 13 grudnia po raz kolejny spotkaliśmy się z bohaterami, którzy są dla nas wszystkich wzorem patriotów, bezinteresownie oddanych Polsce, ludzi wiernych i oddanych wartościom - Bóg, Honor, Ojczyzna.
Tegoroczne spotkanie odbyło się w sali restauracji Piastowska. Po przywitaniu zacnych gości i wysłuchaniu hymnu Armii Krajowej, odczytany został fragment Pisma Świętego nawiązujący do narodzin Jezusa Chrystusa. Ks. mjr. Andrzej Migała, który pełnił na spotkaniu posługę kapłańską skierował do naszych gości słowa: "Chciałem wam podziękować. Ja różnie się wiekiem i dorobkiem, ale jeszcze w cywilu miałem okazję kierować młodzieżówką organizacji opozycyjnej, w jednym z miast wojewódzkich i zawsze byliście dla nas wzorem". Kapłan odczytał również list Biskupa Polowego Wojska Polskiego, następnie pobłogosławił zebranym, poświęcił opłatek i przekazał zebranym i ich rodzinom serdeczne życzenia. Słowa podziękowania za kolejny rok bycia razem i za wigilijne spotkanie skierował do kibiców Zawiszy mjr. Alojzy Gładykowski - Prezes Zarządu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Uroczyste spotkanie uświetnili oprawą muzyczną nasi przyjaciele Monika i Artur. Na zakończenie żołnierzom Armii Krajowej wręczono przygotowane przez kibiców Zawiszy paczki świąteczne. Po zakończeniu uroczystości nasi goście zostali odwiezieni do domów.
Tradycyjnie przed Bożym Narodzeniem chcieliśmy okazać wdzięczność tym, którzy płacili najwyższą cenę za walkę o Polskę. Jesteśmy przekonani, że nam się to w pełni udało, a potwierdzały to z serca płynące słowa podziękowania.
Wigilijne spotkanie z Żołnierzami Armii Krajowej jest kolejnym dowodem na to, że jesteśmy i mamy się całkiem dobrze. W najbliższych dniach (jeszcze przed świętami) udamy się z paczkami i życzeniami do kilkudziesięciu osób wskazanych nam przez Zarząd Okręgu Bydgoszcz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, nikt z naszych bohaterów nie zostanie pominięty!
W imieniu organizatorów pragniemy podziękować wszystkim osobom i firmom dzięki którym mogliśmy tak godnie przyjąć naszych gości! Dziękujemy:
Ks. mjr. Andrzejowi Migale za duchowe wsparcie i modlitwę, Monice i Arturowi za zadbanie o artystyczną stronę spotkania, naszym kolegom z trybun, którzy wsparli nas swoim transportem.
Szczególne podziękowanie należą się również osobom i firmom, które pomogły nam materialnie i rzeczowo. Wsparli nas:
Pan Włodzimierz Kajtek, Pan Wojciech Kozłowski - "Cukiernia Staropolska", Pan Tomasz Sienkiewicz - firma "Sienas", Pan Roman Sołtan - "Delikatesy Tora", nasz kolega z trybun "Murzyn" z Kcyni.
Galeria zdjęć

ZAWISZAFANS