NIK ma wątpliwości w sprawie dotowania przez Miasto CWZS ,,Zawisza”

Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy ,,Zawisza” jest podmiotem zarządzającym obiektami sportowymi przy ulicy Gdańskiej 163 oraz Sielskiej w Fordonie. Fundusze na utrzymanie Stadionu Zawiszy pochodzą w głównej mierze z budżetu miasta. Według Najwyższej Izby Kontroli może dochodzić tutaj do naruszenia prawa.

W piśmie skierowanym przez Delegaturę NIK w Bydgoszczy do Rady Miasta Bydgoszczy wskazano, że zgodnie z ustawą o sporcie beneficjentami dotacji z budżetu samorządu mogą być tylko i wyłącznie kluby sportowe. CWZS jest związkiem sportowym, co zdaniem NIK wykracza poza definicję.

  Ponadto Najwyższa Izba Kontroli wskazuje, że również uchwała Rady Miasta Bydgoszczy z 28 marca 2012 roku przewiduje tylko udzielanie dotacji klubom sportowy, a nie związkom. Z tego też powodu NIK pyta czy Rada Miasta Bydgoszczy, chociażby przez Komisję Rewizyjną, badała czy nie dochodzi do naruszenia tego przepisu w bydgoskim samorządzie.

  CWZS jest związkiem współtworzonym przez Miasto Bydgoszcz, wojsko oraz stowarzyszenia sportowe reprezentujące poszczególne sekcje.

Portal Kujawski

ZAWISZAFANS