Rada Miasta za powrotem piłkarzy Zawiszy do Bydgoszczy

W dniu wczorajszym radny Jarosław Wenderlich wystąpił z wnioskiem, aby Rada Miasta Bydgoszczy skierowała do prezydenta Rafała Bruskiego stanowisko, w którym oczekuje się od niego podjęcia działań na rzecz umożliwienia SP Zawisza rozgrywania meczów w Bydgoszczy.  Za wnioskiem radnego Jarosława Wenderlicha głosowało 14 radnych, przeciw było 13 radnych w tym 12 członków Platformy Obywatelskiej.  

ZAWISZAFANS