79 Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Dzisiaj w kościele Garnizonowym wspólnie z innym środowiskami patriotycznymi uczciliśmy 79 rocznicę powstania Polskiego Państwa Podziemnego.

Polskie Państwo Podziemne było ewenementem w skali światowej.Jedynie w Polsce od pierwszych dni okupacji niemieckiej i sowieckiej działały w konspiracji wszystkie struktury państwowe,tak wojskowe jak i cywilne.


ZAWISZAFANS