Podziękowania !

W imieniu Stowarzyszenia Piłkarskiego „Zawisza” składam serdeczne podziękowanie wszystkim osobom, które poprzez przekazanie 1% podatku za rok 2017, przyczyniają się do rozwoju naszego Stowarzyszenia.

Pozyskane w ten sposób fundusze przysłużą się do kontynuacji rozpoczętych działań na rzecz odbudowy, funkcjonowania i rozwoju bydgoskiego Zawiszy. Państwa szlachetny gest dowodzi, iż nie brakuje wśród nas ludzi potrafiących dostrzec potrzebę pomagania innym.

Raz jeszcze dziękując wszystkim wyrażamy nadzieję, że będziemy mogli liczyć na Państwa wsparcie i życzliwość również w przyszłym roku.

Z wyrazami wdzięczności Prezes Zarządu Stowarzyszenia Piłkarskiego Zawisza Krzysztof Bess
ZAWISZAFANS