Serwis Kibiców
bydgoskiego Zawiszy

Informacja

2015-09-22

Uprzejmie informujemy, że procedura uzyskania prawa ochronnego na znak towarowy ZAWISZA została pozytywnie zakończona.

Urząd Patentowy RP wpisał znak ten do rejestru znaków towarowych pod numerem R-272226.
W załączeniu skan świadectwa ochronnego na ten znak.
Wcześniej ochronę uzyskały dwa znaki towarowe „Z" zarejestrowane pod numerami R-218847 i R-245577.


Prawo ochronne na znak towarowy ZAWISZA