INFORMACJA

Informujemy wszystkich kibiców Zawiszy, którzy jadą na jutrzejszy wyjazd do Gostycyna, że zbiórka zaplanowana jest pod stadionem Zawiszy o godzinie 15.00.

ZAWISZAFANS