Uczcimy pamięć pomordowanych na Kresach

Kibice Zawiszy wraz z przedstawicielami środowisk patriotycznych zapraszają na uroczystość upamiętniającą 80 - rocznicę ludobójstwa Polaków w ramach "Operacji polskiej" NKWD na terenie Rosji sowieckiej w latach 1937-1938. Uroczystości odbędą się na skwerze przy parafii Zmartwychwstania Pańskiego ul. Aleje Kardynała Stefana Wyszyńskiego 58 17.06.2018r. (niedziela) godz. 10:30. Podczas uroczystości prelekcję "Antypolska operacja NKWD 1937-1938 przyczyny, przebieg, skutki" wygłosi Dr Przemysław Wójtowicz.W zeszłym roku wraz z IPN podczas uroczystej mszy poświęciliśmy okolicznościowy krzyż brzozowy, który wraz z okolicznościową tabliczką został ustawiony na przykościelnym skwerze.

ZAWISZAFANS