BEDNAREK ZNOWU KŁAMIE!

Pułkownik LWP Bednarek Dariusz nie mogąc przeżyć niekorzystnego dla CWZS wyroku niezawisłego sądu kłamiąc odniósł się do całej sytuacji. Nieomylny pan działacz stwierdził, że wyrok zapadł bez udziału przedstawiciela związku. Wielmożny panie, otóż na rozprawie skład sędziowski odczytał, iż prawidłowo poinformowany pełnomocnik CWZS - radca prawny Antoni Saliński nie stawił się. Czy to oznacza, że byliście tak pewni swego i nie kazaliście jechać swojemu przedstawicielowi do Gdańska? Panie Bednarek ciekawe jak z tego faktu wytłumaczy się pan prezydentowi? Na to, że pana odwoła to raczej nikt nie liczy, bo gdzie znajdzie takiego drugiego kłamcę i sługusa.

Pozwalamy sobie tylko przypomnieć, że wyrok jest prawomocny i nie przysługuje od niego odwołanie, więc wasze wołanie o uzasadnienie nic tu nie zmieni. Ciekawe czy stać was na słowo przepraszam za to, że bezprawnie wyrzuciliście dzieci bydgoszczan płacących tu podatki z obiektów, które za ich pieniądze są utrzymywane.

ZAWISZAFANS