"Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje." - Święty Jan Paweł II

W dniu 11 listopada 2018 r. obchodzić będziemy setną rocznicę odzyskanie przez naszą Ojczyznę niepodległości.
Ponad dwieście lat temu część Polaków w imię swoich prywatnych interesów sprzedało Polskę na 120 lat trzem zaborcom. Dzisiaj idąc ich śladem, co niektórzy wolnością Polski i dobrym imieniem naszej Ojczyzny handlują w Brukseli i w Berlinie. Dla nich takie wartości jak narodowy byt, tradycja. religia, białoczerwone barwy, hymn i inne symbole narodowe, nie mają wartości, są deprecjonowane i zastępowane tęczowymi szmatami. Dlatego też dzień upamiętniający odzyskanie przez Polskę niepodległości powinien być dla nas bardzo ważny i powodować dodatkową mobilizację! W każdym miejscu, w którym  będziecie dajcie przykład naszej patriotycznej postawy. Niech to będzie nasz dzień, pokażmy po raz kolejny nasze umiłowanie do Polski i do naszych świętych wartości. Pamiętajmy, że niepodległość narodowi nie jest dana na zawsze, a wolności wcale nie musi nam odebrać ktoś z zewnątrz. W tytule umieściliśmy cytat naszego wielkiego rodaka Świetego Jana Pawła II, na zakończenie jako motto kilka innych cytatów, ważne słowa gdy były wypowiadane ale i bardzo aktualne dzisiaj:

"Odległości z Warszawy do Moskwy i z Warszawy do Brukseli są identyczne. Znak mówi, że Polska nie jest ani na wschodzie, ani na zachodzie. Polska jest centrum cywilizacji europejskiej. Wniosła rzeczywiście wiele w kształtowanie się tej cywilizacji. Czyni to również dzisiaj w sposób znaczący, nie godząc się na uciemiężenie." - Prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Regan

"Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej." - Święty Jan Paweł II

"Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska - Polską była! Aby w Polsce po Polsku się myślało". - Kardynał Stefan Wyszyński

"Nikt nie ma prawa handlować honorem i godnością Polski." - gen. Władysław Anders

 


ZAWISZAFANS